- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Pawła Apostoła, Zakręt

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Strona główna > Edukacja > Paramenty liturgiczne


Atrybuty liturgiczne
Podczas odprawiania Mszy Świętej używane są różne naczynia i przyrządy.

Każde z nich ma swoją symbolikę i znaczenie w sprawowanej Eucharystii.


Kielich - przypomina nam o słowach Jezusa wypowiedzianych w Wieczerniku:
„Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”.
W kielichu spoczywa Krew Chrystusa pod postacią wina.

Patena – podczas mszy św. to właśnie na niej spoczywa Ciało Chrystusa w postaci hostii. Patena przypomina nam słowa Jezusa:
„Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”.


Patena z rączką – używana podczas udzielania Komunii Świętej celem uniknięcia profanacji.Puszka– naczynie do przechowywania komunikantów konsekrowanych (tzn. przeistoczonych w Ciało Chrystusa


Gong – służy do podkreślenia bardzo ważnego momentu, jakim jest przemienienie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa.Dzwonki ołtarzowe – mają zwrócić uwagę zgromadzonego ludu na zmianę postawy oraz – swoim dźwiękiem – uwielbić Boga.


Ampułki – to naczynia w kształcie małych dzbanuszków w których podczas mszy św. podaje się wino i wodę.


Trybularz / Kadzidło – przyrząd służący do okadzania wiernych lub przedmiotów liturgicznych.


Łódka do kadzidła – Naczynie liturgiczne, w którym znajduje się mirra.


Cyborium – Naczynie na konsekrowane komunikanty.


Melchizedech – Przyrząd służący do podtrzymywania hostii w monstrancji.


Monstrancja – Naczynie liturgiczne służące do umieszczania w nim konsekrowanej hostii w celu adoracji.


Kustodium – Naczynie liturgiczne służące do przechowywania konsekrowanej hostii w tabernakulum.


Relikwiarz – Naczynie służące do przechowywania relikwii świętych.


Kropidło – Przyrząd liturgiczny służący do pokropienia wiernych, lub przedmiotów na znak pokuty/błogosławieństwa.


Kociołek – Naczynie liturgiczne do gromadzenia wody święconej.


Krzyż procesyjno-ołtarzowy – Symbol wiary chrześcijańskiej, który używany jest przy procesji.


Lichtarz – Inaczej świecznik na świece ołtarzowe.


Bursa – Sztywna torebka z tkaniny do przechowywania korporału, w której kapłan zanosi komunię świętą chorym.


Puryfikaterz – to mały ręcznik służący do wycierania kielicha po wypłukaniu go wodą.


Korporał – to mały obrusik, na którym stawia się kielich i patenę. Korporał symbolizuje całun,

w którym Ciało Chrystusa spoczywało w grobie (na zdjęciu jest pokazany złożony i rozłożony).


Palka – usztywniony, kwadratowy kawałek materiału służący do zakrycia kielicha.Powrót


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego