- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Pawła Apostoła, Zakręt

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Strona główna > Edukacja > Struktura kościoła


Struktura Kościoła


Pod względem planu kościoły można podzielić na kościoły na planie centralnym i kościoły
na planie podłużnym, albo na jedno- i wielonawowe.
Kościoły wielonawowe mogą występować w układzie halowym bądź bazylikowym.
Główne części kościoła to:
kruchta, nawa, prezbiterium i kaplice.
Główne elementy wyposażenia kościoła to:
ołtarze (główny z tabernakulum), ambona, stalle, chrzcielnica, konfesjonały.

Nawa to część kościoła położona pomiędzy prezbiterium a kruchtą, przeznaczona dla wiernych.
Nawy są zazwyczaj oddzielone rzędem podpór - filarów lub kolumn.

Prezbiterium - przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa.
Może być wydzielone podwyższeniem, balustradą i tęczą

Kaplica - wydzielone pomieszczenie z ołtarzem, boczna część kościoła tworząca odrębną całość,
w której znajduje się ołtarz. Także: mały budynek przeznaczony na cele kultowe.

Kruchta - część kościoła, przedsionek poprzedzający wejście.
Najczęściej wydzielona wewnątrz kościoła, może też być w formie osobnej przybudówki.

Tabernakulum - w kościołach rzymskokatolickich mała zamykana na klucz szafka stojąca pośrodku tylnego brzebu mensy ołtarzowej,
przeznaczona do przechowywania hostii i komunikantów

Ambona (kazalnica) - w budownictwie sakralnym miejsce, służące kapłanom do czytania tekstów liturgicznych, głoszenia kazań.

Chrzcielnica - zbiornik wypełniony wodą święconą, najczęściej w kształcie kielicha, przeznaczony do sakramentu chrztu.
Wykonany z kamienia, metalu lub drewna.

Stalle (ławki) - drewniane lub kamienne ławki ustawione w prezbiterium. Często bardzo bogato zdobione (rzeźbiarsko lub malarsko),
poprzedzielane na pojedyncze siedziska

Konfesjonał - inaczej słuchalnica, słuchatelnica, używany od XVI w. najczęściej drewniany sprzęt kościelny,
w którym ksiądz katolicki wysłuchuje spowiedzi.

Zakrystia - miejsce, w którym kapłani i służba liturgiczna przygotowuje się do uczestnictwa w celebracjach.
W kościele może znajdować się więcej niż jedna zakrystia, najczęściej znajdują się w niej szaty i przedmioty liturgiczne.

Chór - miejsce przeznaczone dla chórów, scholi, organisty

Ołtarz - najważniejsza, obok tabernakulum część kościoła.
To na niej składana jest symboliczna ofiara Ciała i Krwi Pańskiej podczas Eucharystii.

Kredensja - stolik, na którym znajdują się przedmioty użyteczne przy liturgii (kielich przed przygotowaniem darów, bursa z patenami itp).
Z tego też miejsca ministranci przynoszą dary i inne przedmioty do ołtarza.

Sedille (miejsce przewodniczenia) - jest to miejsce, z którego celebrans prowadzi obrzędy wstępu i zakończenia.
Z reguły jest to po prostu tron, obok którego stoi mikrofon i podstawka do położenia kartki ze słowami celebracji.
W wielu kościołach miejsca przewodniczenia nie ma, w takim wypadku te obrzędy są sprawowane z ołtarza.


Powrót

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego