- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Pawła Apostoła, Zakręt

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Strona główna > Edukacja > Sakramenty święte > Małżeństwo

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia,
skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa,
zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu"
/KKK 1601/MAŁŻEŃSTWO

Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela ... (Mt 19, 6).


Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Z Jego woli mają oni tworzyć wspólnotę, być Jego współpracownikami w dziele stwarzania człowieka.
Fundamentem tej wspólnoty ma być miłość wzajemna. Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu,
swoją łaską uświęca miłość mężczyzny i kobiety,
umacnia ją i doskonali. Sakramentalny związek małżeński jest nierozerwalny,
dlatego też osoby pragnące żyć ze sobą razem przez całe życie powinny dobrze przygotować się do małżeństwa.
To przygotowanie dokonuje się przez całe życie. Bezpośrednim okresem przygotowania jest narzeczeństwo.


Święty Paweł Apostoł napisał:
"Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół...
Tajemnica to wielka, a ja mówię" w odniesieniu do Chrystusa o do Kościoła"
(Ef 5, 25.32).


Do której parafii zgłaszamy się, by przyjąć sakrament małżeństwa?
Sprawy przyjęcia sakramentu małżeństwa załatwia się w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych.

Zasadniczo jest to parafia narzeczonej.

Wykaz dokumentów potrzebnych do udzielenia sakramentu:

  • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu

  • świadectwo bierzmowania

  • dane osobowe świadków

  • dowody osobiste

  • ostatnie świadectwo katechizacji

  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,

  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

  • dokument z USC nie może być starszy niż 3 miesiące

  • (czas ważności liczy się od dnia wystawienia do dnia ślubu)


Narzeczeni zgłaszają się w parafii przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym zawarciem sakramentu małżeństwa z w/w dokumentami.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego