- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Pawła Apostoła, Zakręt

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Strona główna > Edukacja > Sakramenty święte > Kapłaństwo

"Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom,
nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej"
/KKK 1536/
Kapłaństwo

Kapłaństwo jest to Sakrament, przez który Pan Jezus daje człowiekowi władzę składania ofiary Mszy św., udzielania Sakramentów św.,
głoszenia Słowa Bożego oraz łaskę godnego sprawowania urzędu kapłańskiego. Jest to  sakrament posługi apostolskiej

Sakrament Kapłaństwa obejmuje trzy stopnie: episkopat, prezbitera i diakonat.

Obrzęd Sakramentu dokonuje się poprzez nałożenie rąk biskupa, któremu towarzyszy  uroczysta modlitwa konsekracyjna.

Podczas święceń kapłańskich kandydaci składają śluby : czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Owoce Sakramentu Kapłaństwa:

  • udziela władzy do ważnego, a łaski do godnego wykonywania powinności kapłańskich;

  • wyciska niezatarte znamię kapłana Chrystusowego;

  • pomnaża łaskę uświęcającą.


Co znaczy być kapłanem?
 Według św. Pawła kapłan jest przede wszystkim szafarzem Bożych tajemnic.

Jan Paweł II w książce Dar i Tajemnica pisze:
"Kapłan jest tym, któremu właściciel powierza swoje dobra, ażeby nimi zarządzał w sposób sprawiedliwy i odpowiedzialny".
Tak właśnie kapłan otrzymuje od Chrystusa dobra zbawienia, ażeby je we właściwy sposób rozdzielał ludziom,
do których jest posłany.
Chodzi o dobra wiary. I dlatego też kapłan jest człowiekiem słowa Bożego, człowiekiem sakramentu.
Kapłan kontynuuje dzieło Chrystusa na ziemi. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego