- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Pawła Apostoła, Zakręt

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

                  Historia Parafii

Zakręt leży na rozstaju dwóch ważnych dróg:  
Warszawa - Lublin i Warszawa - Terespol.                                                                                
Jest siedzibą parafii od 3 maja 1996 r.
Jej terytorium zostało wydzielone z części parafii  Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Starej Miłosnej i św. Wojciecha BM w Wiązownie.  
 


Starania o utworzenie tu ośrodka duszpasterskiego podjął  w 1992 r.
ks. Józef Iwaniuk,
proboszcz ze Starej Miłosnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                       


      Po jego nagłej śmierci 16.01.1993 r.  
      następcą został  ks. Jerzy Banak,   
      
który kontynuował rozpoczęte dzieło.
                                                                                                                                                                                                        

W 1993 r.  została podpisana umowa z Urzędem Gminy  o nieodpłatnym użyczeniu budynku
starej szkoły na potrzeby religijne. Została ona  zaadoptowana na kaplicę.  
Jej otwarcie miało miejsce 19 listopada 1993 r. W 1994 r.
Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej, bp Kazimierz Romaniuk
mianował na stałe administratora.   
Został nim ks. Józef Podkoński. Nowy duszpasterz przygotował we wspomnianej,
starej szkole - skromną, ale piękną kaplicę.                                                                                                   

Od 11 lutego 1996 r. administratorem „prawie parafii”  został wikariusz parafii Chrystusa Króla w Warszawie,
ks. Tadeusz Firysiuk. Kiedy nie było jeszcze plebanii, proboszcz Zakrętu zamieszkał najpierw kilka miesięcy
u państwa Kurlenko, a potem przez ponad 2 lata mieszkał u państwa Małczuków.
-Kiedy przybyłem do Zakrętu istniała tymczasowa kaplica. Nie było plebanii ani placu pod budowę przyszłego kościoła
- wspomina Ksiądz Proboszcz. Macierzysta parafia w Starej Miłosnej ofiarowała nam niewielki kawałek ziemi
przy szkole podstawowej.Sprzedaliśmy ją i mając pieniądze rozpocząłem rozmowy z właścicielami działek  
przewidzianych pod budowę świątyni. Były to wąskie paski. Później zostały one scalone i można było wytyczyć drogę.
Takie były początk
i - wspomina po latach ks. Firysiuk.Dekretem z 3 maja 1996 r., na prośbę ks. Tadeusza Firysiuka skierowaną do Kurii Warszawsko-Praskiej,  
bp Kazimierz Romaniuk erygował parafię pod wezwaniem św. Pawła Apostoła z siedzibą w Zakręcie.
W tym samym roku, z diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, przybył do parafii jako rezydent ks. Marian Żechowski.


21 lipca 1996 r. ks. biskup Kazimierz Romaniuk i ks. prałat Kazimierz Konowrocki,
poświęcili plac pod budowę nowego kościoła w Zakręcie.
W sierpniu ruszyły prace nad wytyczeniem placu pod  budowę plebanii.
A już w październiku 1998 r.odbyła się uroczystość jej poświęcenia.


W 2000 r. wójt Stanisław Bogucki,
podpisał pozwolenie na budowę
kościoła w Zakręcie,
 
w/g projektu architekt
Ewy Bednarzak zmienonego  przez
Jana Golca z Lublina.                                                                  


Na potrzeby budowy i utrzymania obiektów sakralnych   
w parafii św. Pawła Apostoła  w Zakręcie,  
powstała Fundacja TOTUS TUUS.Prace budowlane przy wznoszeniu świątyni.
                                                  
Dzięki rzetelnej pracy wykonawców i  ofiarnej pomocy parafian,  
W prace te zaangażowali się także  mieszkańcy parafii.                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  21 października2001 odbyła się uroczystość wmurowania kamienia
węgielnego i aktu  erekcyjnego
pod mury  nowego Kościoła.   

Dzięki hojności Franciszki Pazio, Władysławy Rudnickiej oraz Sabiny Księżak,
które ofiarowały ziemię,  a także po jej dokupieniu,powstał w parafii cmentarz
o powierzchni  3, 5 ha (razem z parkingiem).
Pod wspomniany cmentarz doprowadzona została droga
i położono na niej kostkę brukową. Już jest woda i  energia elektryczna.                                            
Jan Paweł II, w czasie  ostatniej  pielgrzymki do Ojczyzny, na Błoniach Krakowskich,
poświęcił dzwony do naszego kościoła, które noszą imiona:  Juda Tadeusz,  Paweł i Maria.   


K
s. Marian Żechowski zm. 01.10.2008 r.
i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Zakręcie.

                             
Po śmierci ks. Mariana Żechowskiego posługę rozpoczął ks. Robert Grzybowski,
                               student na UKSW kapłan diecezji drohiczyńskiej, który pomagał w niedzielę i święta.Dzięki rzetelnej pracy ks. proboszcza kan. Tadeusza Firysiuka i parafian,
w dniu 08.11.2008r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego ośrodka duszpasterskiego -naszego Kościoła .
W tym samym dniu miało miejsce pierwszy sakrament Bierzmowania naszej młodzieży.W dniu 29.06.2009r., w dniu pierwszej rocznicy ingresu ks. abp Henryka Hosera SAC do naszej Diecezji Warszawko-Praskiej,
w dniu zakończenia roku liturgicznego "Św. Pawła Apostoła",
w dniu  odpustu parafialnego, odbyło się błogosławieństwo naszego Kościoła.Pod koniec pobytu ks. mgr Roberta Grzybowskiego w naszej parafii,
z diecezji Włocławskiej przyszedł ks. mgr Krzysztof Rogala.


W lutym 2016 r. w naszej parafii została utworzona stacja Caritas,
która należy do Caritasu Diecezji Warszawsko-Praskiej.  
Prezesem został Andrzej Witkowski
Dnia 03.05.2016r.,
w dniu 20-tej rocznicy erygowania naszej parafii,
bp Kazimierz Romaniuk poświęcił krzyż na ołtarz  główny oraz tablicę pamiątkową.12 grudnia 2018 r zmarł ks. kanonik Tadeusz Firysiuk
, proboszcz Parafii Zakręt,
budowniczy kościoła parafialnego.
Za pełnioną posługę duszpasterską, zasługi w integracji mieszkańców Zakrętu
został w 2015 r odznaczony tytułem "Zasłużony dla Gminy Wiązowna"15 XII 2018 odbył się pogrzeb ks. kan Tadeusza Firysiuka
pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego, biskupów, kapłanów..
Obecnych było bardzo wielu księży z innych diecezji.
B
yła też obecna asysta z Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko - Praskiej
Ciało złożono na miejscowym cmentarzu.22 XII 2018r., na opłatku kapłańskim w kurii,
bp ordynariusz wręczył dekret nominacyjny na probostwo w Zakręcie
ks.kanonikowi Sławomirowi Safaderowi,
dotychczasowemu proboszczowi parafii w Dekanacie Siennickim.
Nowy proboszcz sprowadził się po Świętach Bożego Narodzenia, dnia 28 grudnia.

Dnia 8 II 2019 odbył się pogrzeb kościelnego, współorganizator parafii w Zakręcie p. Zdzisława Strupiechowskiego, a dwa tygodnie później jego żony.
W marcu zmarła p. Maria Hanaka, która wraz z ww kościelnym zabiegała u biskupa o utworzenie parafii i śmiało można rzec, że była matka chrzestną tego przedsięwzięcia.

Od 7 kwietnia posługę kościelnego pełni p. Romuald Dobosiewicz z Sulejówka.W maju poświęcono pomnik grobowy ks.Tadeusza, który ufundowali parafianie i nie tylko.

28 lipca pożegnaliśmy ks. Krzysztofa Rogalę, kapłana diecezji włocławskiej,
który przez 7 lat pomagał w naszej parafii, a po ukończeniu studiów powrócił do swojej diecezji


12.12.2019r.   I rocznica śmierci ks. kan. Tadeusza Firysiuka
Poświęcenie tablic pamiątkowych.

Po mszy św.mszy św. koncebrowanej przez proboszcza naszej parafii  ks. kan. Sławomira Safadera,  
ks. Jerzego Banaka, współtwórcy ośrodka duszpasterskiego w Zakręcie, ks. Kazimierza Janika,           
ks. prał. Krzysztofa Cylińskiego, proboszcza parafii NSPJ w Starej Miłosnej,
została poświęcone  tablice upamiętniające pierwszego proboszcza parafii Zakręt

a także jej administratorów i obecnego proboszcza..

Od lutego 2020r. możemy liczyć na pomoc duszpasterską ks. Stanisława Jurkiewicza - emeryta diecezji Warszawko-Paskiej

W styczniu 2021r. zaczął posługę  w naszej parafi  o. Łukasz Andrzejewski - pasjonista

16.01.2021r. Poświęcenie tablicy upamiętniającej ks. Józefa Iwaniuka,
proboszcza w Starej Miłosnej, który podjął starania
o utworzenie ośrodka duszpasterskiego w Zakręcie w 1992 r.


29. 04 2021 r. po ciężkiej chorobie
zmarł nasz proboszcz ks. Sławomir Safader.


Od chwili objęcia funkcji proboszcza tj. od 2019 r.
ks. Sławomir z dużym zaangażowaniem
podjął się modernizacji Kościoła. _Mimo, że  został rzucony na "głęboką wodę",
dzielnie stawiał czoło trudom i przeciwnościom.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego