- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Pawła Apostoła, Zakręt

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Strona główna > Edukacja > Sakramenty święte > Eucharystia

"Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego".       /KKK 1324/

Eucharystia

Jezus Chrystus dokonując cudownego rozmnożenia chleba przygotowywał Apostołów do ustanowienia Eucharystii.
Powiedział wtedy:
"Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki...
Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne... trwa we Mnie a ja w nim"

Chrystus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy (Wielki Czwartek).
Uczestniczący we Mszy św. znają na pamięć te cudowne, mistyczne słowa wypowiadane przez Jezusa podczas wieczerzy,
zakończonych poleceniem:
"To czyńcie na moją pamiątkę"


Sakrament Eucharystii posiada wiele określeń, z których każde ukazuje pewien aspekt tego sakramentu.
I tak, nazywany jest:

Eucharystią – gdyż jest to dziękczynienie składane wraz z Chrystusem Bogu Ojcu przez wiernych zjednoczonych darem Ducha Świętego.

Wieczerzą Pańską – ponieważ jest to uobecnienie Ostatniej Wieczerzy, którą Chrystus Pan spożył wraz ze swymi uczniami

i polecił im ją składać na Jego pamiątkę.

Łamaniem chleba – ponieważ nazwa ta nawiązuje do cudu rozmnożenia chleba i łamania go na pustkowiu.

To samo uczynił Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy. Po tym geście uczniowie rozpoznają Zmartwychwstałego Pana.
Pierwsi chrześcijanie w ten sposób określali Mszę św., gdyż gromadząc się na polecenie Jezusa łamali Chleb Eucharystyczny
i spożywali go wchodząc we wspólnotę z Jezusem. W ten sposób tworzyli z Jezusem jedno ciało - Kościół.

Zgromadzeniem eucharystycznym – gdyż Eucharystia celebrowana jest w zgromadzeniu wiernych, które jest widzialnym znakiem obecności Kościoła.

Najświętszą Ofiarą – gdyż uobecnia jedyną ofiarę, jaką Chrystus Pan złożył na Krzyżu za nas wszystkich i włącza w nią ofiarę Kościoła.

Najświętszym Sakramentem – szczególnie to określenie stosuje się do postaci eucharystycznych przechowywanych w tabernakulum,

gdyż żywy Chrystus jest obecny pośród swego ludu. Jest to więc sakrament sakramentów.

Komunią – nazywana jest również często Eucharystia, a to dlatego, że spożywając Ciało i Krew Pańską pod postaciami chleba i wina,

jednoczymy się z Chrystusem i tworzymy z nim jedno ciało.

Mszą świętą – określany jest ten sakrament, ponieważ liturgia, w czasie której sprawowany jest ten sakrament, kończy się rozesłaniem wiernych,
aby pełnili wolę Bożą w codziennym swoim życiu

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego