- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Pawła Apostoła, Zakręt

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Strona główna > Edukacja > Sakramenty święte > Chrzest
 

„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów" /KKK 1213/


 Chrzest

Co to jest chrzest?
Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny i grzechy przed chrztem popełnione,
włącza do Kościoła i otwiera drogę do innych sakramentów.

Jakimi słowami Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu?
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.


Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:
                                                                     

  • ukończyli 16 rok życia,

  • przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,

  • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary,


Rodzicami
chrzestnymi nie mogą być

  • osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego,

  • a także młodzież, która nie uczęszcza na katechizacaję.


Rodzice chrzestni z poza naszej Parafii powinni dostarczyć zaświadczenie od swojego duszpasterza,
że mogą być rodzicami chrzestnymi.
Rodzice chrzestni z naszej Parafii nie potrzebują żadnego zaświadczenia.

Jak przebiega sakrament chrztu świętego?

W czasie sakramentu Chrztu kapłan zwraca się do rodziców :
- Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?
Rodzice dziecka podają imię lub imiona głośno:
Kapłan:
- O co prosicie Kościół święty dla
......(imię).....?
Rodzice dziecka:
- O chrzest.
Kapłan:
- Prosząc o chrzest dla Waszego dziecka przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze,

aby zachowując Boże przykazania,miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?
Rodzice dziecka:
- Jesteśmy świadomi.
Kapłan:
- A wy,
rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązku?
Rodzice chrzestni:
- Jesteśmy gotowi.
Kapłan:
-
.....(imię)........ wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię z wielką radością. Ja zaś w imieniu tej wspólnoty znaczę cię znakiem krzyża,
a po mnie naznaczą cię  tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela twoi rodzice i chrzestni.
(Celebrans kreśli na czole każdego dziecka znak krzyża. Potem zaprasza rodziców i także chrzestnych, aby uczynili to samo)
Następuje obrzęd chrztu świętego.
(Matka chrzestna przygotowuje białą szatę, a ojciec chrzestny świecę chrzcielną)
Kapłan:
- Drodzy rodzice i chrzestni. Przyniesione przez was dziec
ko otrzymuje z miłości Bożej przez sakrament chrztu
nowe życie z wody i z Ducha Świętego.
Starajcie się wychować go w wierze tak, aby zachować w nim to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić mu ustawiczny rozwój.
Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest,
wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa.
Jest to wiara Kościoła, w której wasze dziecko  otrzyma chrzest.
Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
Rodzice i
chrzestni:
- Wyrzekamy się.
Kapłan:
- Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?

Rodzice i chrzestni:
- Wyrzekamy się.
Kapłan:
- Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
Rodzice i
chrzestni:
- Wyrzekamy się.
Kapłan:
- Czy wierzycie w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Rodzice i
chrzestni:
- Wierzymy.
Kapłan:
- Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa...
Rodzice i
chrzestni:
- Wierzymy.
Kapłan:
- Czy wierzycie w Ducha Świętego...
Rodzice i
chrzestni:
- Wierzymy.
Kapłan:
- Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Panu naszym.
Rodzice i
chrzestni oraz wszyscy w kościele:
- Amen.
Kapłan:
- Czy chcecie, aby
np. Joanna  otrzymała chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy?
Rodzice i
chrzestni:
- Chcemy.
Kapłan:
-
....(imię)..... , ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Kapłan,
rodzice i chrzestni z ludem:
- Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu...
Kapłan odmawia modlitwę i namaszcza Krzyżmem św. dziecko na szczycie głowy.
Potem dziecko otrzymuje białą szatę, (inny kolor nie jest dozwolony).

Przed nałożeniem szaty, kapłan mówi:
Kapłan:
-
.....(imię)........, stałaś/eś się nowym stworzeniem i przyoblekłaś/eś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę.
Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomagają ci zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne.
Wszyscy:
- Amen.
Przed wręczeniem zapalonej świecy, kapłan mówi:
Kapłan:
- Przyjmijcie światło Chrystusa.
Następnie ojciec chrzestny zapala świecę od paschału.
Kapłan:
- Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa,

postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze,
mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.
I jeszcze dodaje aklamację:
- Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Alleluja, alleluja.
Potem następuje dalszy przebieg Mszy świętej.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego