- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Pawła Apostoła, Zakręt

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

 

Mapa podróży św. Pawła
podróże Św. Pawła

Paweł z Tarsu ( żył ok. 8 w.n.e - 67 .w.n.e )  
                           
Był Apostołem Narodów. Odegrał ważną rolę w dziejach rozwoju i umacniania chrześcijaństwa .
Źródłem poznania życia i działalności misyjno-teologicznej Pawła z Tarsu są Dzieje Apostolskie
oraz listy apostolskie św Pawła. Wynika z nich, że Szaweł  (Saul - takie było pierwotne imię Pawła)
pochodził z rodziny żydowskiej należącej do pokolenia Beniamina.
Wykształcenie otrzymał w Jerozolimie u jednego z najgłośniejszych ówczesnych rabinów,  Gamaliea .
Miał po ojcu obywatelstwo rzymskie. Na chrześcijaństwo nawrócił się ok. 36.
Stał się apostołem, propagatorem i pierwszym teoretykiem chrześcijaństwa,
zwano go apostołem narodów.
W latach 45-49 odbył pierwszą podróż misyjną na Cypr i tereny obejmujące środkową część dzisiejszej
Azji Mniejszej , tj. Pamfilię Pizydię i Likaonie.
W działalności misyjnej towarzyszyli mu Barnaba i Jan Marek.
Ok. 49 udał się wraz z Barnabą do Jerozolimy na tzw. sobór apostolski.
Druga podróż misyjna Pawła przypadała na lata 50-52.
Trzecia na 53-58 i wiodła m.in. do Efezu i Koryntu. W 58 wrócił do Jerozolimy.                                     
Aresztowany i przesłuchany przez arcykapłana Ananiasza i Sanhedryn ,
został wywieziony  i wtrącony do więzienia, w którym przebywał do 60.
Jesienią 61 w.n.e jako obywatela rzymskiego przewieziono go do więzienia w Rzymie,  
gdzie jednak korzystał z dużej swobody i prowadził działalność apostolską.                                                                       
Po procesie w 63 w.n.e został uniewinniony i uwolniony.
Odbył podróże m.in. do Efezu, na Kretę i do Macedonii .
W 67 w.n.e został ponownie uwięziony i prawdopodobnie w tym samym roku
skazany na śmierć i ścięty w Rzymie.
Listy Apostolskie świętego Pawła odegrały bardzo poważną rolę w kształtowaniu się chrześcijaństwa
i podstaw Kościoła rzymskokatolickiego. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego